Konferencja Generalna UNESCO zaakceptowała wniosek Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie obchodów w 2015 r. trzech rocznic związanych z wybitnymi Polakami.

Wybrano następujące rocznice:

  • Tadeuszem Kantorem — reżyserem, twórcą happeningów, malarzem, scenografem, pisarzem, teoretykiem sztuki, aktorem — w 100. rocznicę urodzin (1915–1990);
  • Janem Nepomucenem Potockim — polskim pisarzem tworzącym w języku francuskim, autorem „Rękopisu znalezionego w Saragossie”, pierwszym polskim archeologiem, badaczem starożytności słowiańskich — w 200. rocznicę śmierci (1791–1815);
  • Michałem Kleofasem Ogińskim — kompozytorem i teoretykiem muzyki, pamiętnikarzem, pisarzem politycznym — w 250. rocznicę urodzin (1765–1833), przy czym postać ta została zgłoszona wspólnie z Litwą i Białorusią.

Uwzględnienie polskich rocznic na prestiżowej liście UNESCO staje się okazją dla przybliżenia dorobku tych osobistości w Polsce i na świecie. Uhonorowanie wybitnych postaci podkreśli ich wkład w rozwój polskiej kultury, ale także — ze względu na ich związki z kulturą światową — bogactwo i specyficzne cechy kultury Kresów, kultury iberyjskiej czy arabskiej. Dodatkowo rocznica dotycząca Michała Ogińskiego jest okazją do organizowania wspólnych wydarzeń kulturalnych w trzech krajach: Polsce, Litwie i Białorusi.

Instytucje kultury, które podejmą decyzję o realizacji projektów upamiętniających tych wielkich Polaków, mogą posługiwać się logo UNESCO w działaniach rocznicowych. W wersji polskiej i angielskiej udostępnia je Polski Komitet ds. UNESCO.

Listę rocznic co dwa lata na podstawie zgłoszeń komitetów narodowych państw członkowskich uwala Konferencja Generalna UNESCO. Zgodnie z obowiązującymi kryteriami rocznice powinny:

  • być pięćdziesiąte lub setne albo stanowić ich wielokrotność;
  • dotyczyć wybitnych osobistości lub wydarzeń historycznych o niepodważalnym znaczeniu światowym lub co najmniej regionalnym.

Na międzynarodową listę trafiają wydarzenia historyczne oraz wyjątkowe osobistości, których dorobek związany jest z misją UNESCO, a zwłaszcza z upowszechnianymi przez Organizację ideami dialogu kultur i zrozumienia międzynarodowego.

Pod auspicjami UNESCO obchodzone już były m.in. następujące rocznice:

  • 200. urodzin Fryderyka Chopina i 150. urodzin I. J. Paderewskiego w 2010 r.;
  • 100. urodzin Czesława Miłosza w 2011 r.;
  • 100. śmierci Bolesława Prusa w 2012 r.;
  • 100. urodzin Witolda Lutosławskiego w 2013 r.;
  • 100. urodzin Andrzeja Panufnika i 200. urodzin Oskara Kolberga w 2014 r.