Jest nim Ryszard Krynicki, wybitny polski poeta i tłumacz wierszy, współtwórca Wydawnictwa a5. Fundacja im. Zbigniewa Herberta ogłosiła nazwisko laureata na konferencji prasowej 9 marca br. W uzasadnieniu werdyktu jury wskazało go jako zwycięzcę III edycji w uznaniu najwyższej ambicji słowa, uczciwości w dociekaniu prawdy i źródeł braterstwa stworzeń.

Tegorocznego laureata Nagrody wskazało 7-osobowe, międzynarodowe jury, w skład którego weszli poeci, eseiści, tłumacze i wydawcy z Polski, Macedonii/Słowenii, USA,
Niemiec, Hiszpanii, Szwecji oraz Litwy.

Międzynarodowa Nagroda Literacka im. Zbigniewa Herberta to przede wszystkim wyróżnienie w dziedzinie poezji. Przyznawana jest od 2013 r. za wybitne dokonania artystyczne i intelektualne, nawiązujące do idei, które przyświecały twórczości Zbigniewa Herberta — autora Pana Cogito czy tomu esejów Barbarzyńca w ogrodzie.

Uroczystość wręczenia Nagrody laureatowi odbędzie się 12 maja 2015 r. w Teatrze Polskim w Warszawie. Nagrodę ufundowaną przez Sponsora Międzynarodowej Nagrody Literackiej im. Zbigniewa Herberta — PKN ORLEN — stanowi statuetka oraz czek na 50 000 USD. Partnerem Nagrody jest Biblioteka Narodowa.