Europejskie Forum Muzeów (European Museum Forum) ogłosiło kolejną edycję konkursu o Europejską Nagrodę Muzealną — EMYA 2016.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 maja 2015 r. Informacje na temat zasad udziału w konkursie oraz wzór wniosku zgłoszeniowego można pobrać ze strony internetowej EMYA.

Nagroda EMYA (European Museum of the Year Award) to prestiżowe wyróżnienie dla muzeów europejskich, przyznawane od 1977 r., którego celem jest dostrzeżenie najcenniejszych wydarzeń w europejskim muzealnictwie i zachęta do wprowadzania innowacji. Więcej informacji o nagrodzie i listę dotychczasowych laureatów można znaleźć na stronie internetowej EMYA.

W gronie muzeów nominowanych do tegorocznej nagrody EMYA znajduje się Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku, które wzięło udział w poprzedniej edycji konkursu. Laureat nagrody EMYA 2015 zostanie ogłoszony 16 maja br. podczas dorocznej gali, która w tym roku odbędzie się w Glasgow.

Europejskie Forum Muzeów (EMF) to niezależna organizacja pozarządowa, zarejestrowana w Wielkiej Brytanii, której celem jest promowanie innowacji w muzealnictwie i zachęcanie do wymiany dobrych praktyk między muzeami w całej Europie. EMF działa pod auspicjami Rady Europy i prowadzi wiele projektów w obszarze kultury.