21 kwietnia br. Rada Ministrów podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego Budowa Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Inicjatorem zmian była Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. Małgorzata Omilanowska.

Umożliwi to dokończenie budowy Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, które jest finansowane w ramach programu wieloletniego od 2011 r.

Zmiany polegają na przesunięciu terminu zakończenia budowy muzeum na 2016 r. (obecnie jest to 2015 r.) i zwiększeniu finansowania programu o ponad 90 mln zł do kwoty ponad 448 mln zł. Również na 2016 r. przesunięto środki niewykorzystane w latach 2013–2014 i kwotę zaplanowaną na 2015 r. (łącznie jest to prawie 85 mln zł).

Wydłużenie okresu budowy muzeum i przeznaczenie dodatkowych środków na jego budowę jest konieczne z kilku powodów:

  • awarii drogi miejskiej w 2013 r., która uniemożliwiła przez kilka miesięcy dojazd ciężkiego sprzętu na plac budowy;
  • konieczności zastosowania dodatkowego sprzętu specjalistycznego, ponieważ okazało się, że warunki hydrogeologiczne są trudniejsze od przewidywanych;
  • rozstrzygnięcia niektórych przetargów, m.in. na generalnego wykonawcę kubatury budynku, instalacji i sieci zewnętrznych, a także na wykonawcę wystawy stałej w kwotach wyższych niż pierwotnie planowano.

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku ma być placówką, która jako pierwsza na świecie w sposób całościowy pokaże przebieg i charakter najbardziej dramatycznego konfliktu zbrojnego XX w. Dzięki stworzeniu nowoczesnej wystawy głównej i organizacji wystaw czasowych instytucja ta ma sprostać wyzwaniom współczesnego muzealnictwa.

Stanie się również międzynarodowym ośrodkiem naukowym zajmującym się studiami nad II wojną światową i instytucją edukacyjną. Będzie upowszechniać wiedzę o tym wydarzeniu, pielęgnować pamięć o jego ofiarach i bohaterach, a także zwalczać nieprawdziwe, krzywdzące i wywołujące oburzenie opinii publicznej określenia typu „polskie obozy koncentracyjne”.