Do 31 lipca br. trwa nabór w module Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (NPRH) Umiędzynarodowienie. Obejmie on projekty wprowadzające polską humanistykę do międzynarodowego obiegu naukowego. Głównym celem nowych konkursów jest finansowanie tłumaczenia i publikacji polskich prac naukowych.

Konkurs Umiędzynarodowienie 3.a wesprze realizację projektów tłumaczenia i publikowania monografii o najwyższym poziomie naukowym, w celu upowszechnienia ich wśród polskich i zagranicznych naukowców. Konkurs dotyczy tłumaczeń klasyki polskiej humanistyki i jej nowych osiągnięć.

Natomiast w ramach konkursu Umiędzynarodowienie 3.b finansowane będą wydania obcojęzycznych wersji najważniejszych czasopism naukowych polskiej humanistyki. Priorytet będą miały wydania w języku angielskim.

Wnioski o finansowanie w ramach konkursów Umiędzynarodowienie 3.a i 3.b należy wypełnić w systemie OSF, a następnie złożyć w formie elektronicznej i papierowej w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. O przyznaniu dofinansowania zdecyduje Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

NPRH działa od 2010 r. W tym roku zmieniły się cele i zasady jego działania. Mają one odpowiadać na wyzwania polskiej humanistyki i wzmocnić jej pozycję międzynarodową. Program ma m.in. upowszechniać osiągnięcia humanistyki polskiej w świecie. W ramach NPRH humanistom na badania przyznano już blisko 280 mln zł.