Ogólnopolska Giełda Projektów to coroczne wydarzenie Narodowego Centrum Kultury skierowane do wszystkich aktywnych przedstawicieli sektora kultury.

Głównym jej celem jest wymiana doświadczeń animatorów kultury i lokalnych liderów na temat realizowanych projektów kulturalnych, aktywizujących społeczności lokalne w całej Polsce. Kluczowym punktem programu jest prezentacja 20 dobrych praktyk, które wybiera niezależny zespół ekspertów. Dzięki licznym warsztatom, debatom i rozmowom z ekspertami spotkanie ma również wymiar edukacyjny.
Tegoroczna Ogólnopolska Giełdy Projektów odbędzie się 7 i 8 grudnia br. w Katowicach.

Spośród zaproponowanych przez organizatorów tematów najwięcej głosów uzyskał temat Animacja + przestrzeń publiczna (projekty redefiniujące, zmieniające i tworzące przestrzeń publiczną).

Tegoroczne spotkanie odbędzie się w niezwykłym miejscu — nowej siedzibie ASP przy ul. Raciborskiej. Współorganizatorem wydarzenia jest Instytucja Kultury Katowice — Miasto Ogrodów, partnerem merytorycznym Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach, a partnerem organizacyjnym — Akademia Sztuk Pięknych.

Szczegółowe wyniki przeprowadzonej w Internecie sondy na temat przewodni Ogólnopolskiej Giełdy Projektów 2015 to:

  • Animacja + przestrzeń publiczna 36%,
  • Animacja + generacje 27%,
  • Animacja + współpraca międzysektorowa 21,5%,
  • Animacja + integracja 14%,
  • inne 1,48 %.

Na początku sierpnia na portalu Platforma Kultury ogłoszony zostanie nabór projektów. Spośród zgłoszonych inicjatyw organizatorzy wybiorą 20 najlepszych, które zostaną zaprezentowane podczas giełdy w grudniu.