21 września w Warszawie, w siedzibie Narodowego Centrum Kultury przy ul. Płockiej 13 odbędą się jednodniowe, bezpłatne warsztaty, dzięki którym użytkownicy portalu Pracuj w kulturze będą mogli się dowiedzieć, gdzie i w jaki sposób szukać dodatkowych środków na swoje działania.

Rekrutacja odbędzie się od 7 do 13 września. W warsztatach weźmie udział 15 wybranych osób. O przyjęciu zdecyduje komisja składająca się z pracowników działu ds. badań Narodowego Centrum Kultury po zapoznaniu się z uzasadnieniem chęci uczestnictwa. Pierwszeństwo w udziale mają osoby poszukujące pracy w kulturze.

Podczas warsztatów uczestnicy:

  • poznają najważniejsze programy, w których można uzyskać środki, oraz organizacje non profit, które wspierają działalność kulturalną,
  • dowiedzą się o crowdfundingu w działaniach kulturalnych,
  • zanalizują programy wspólnotowe na lata 2014–2020,
  • nauczą się dostosowywać projekt do kryteriów oceny w wybranych programach grantowych,
  • zapoznają się z portalami z informacjami o funduszach na działania kulturalne.

O wynikach rekrutacji aplikujący zostaną poinformowani drogą mailową 14 września.

Więcej informacji o warsztacie na stronie Narodowego Centrum Kultury.