Działający pod adresem internetowym http://miejscahistoryczne.nimoz.pl Kanon Miejsc Historycznych to projekt edukacyjny prezentujący miejsca, których poznanie przybliży jak najpełniejszy obraz historii Polski i wartości kulturowych naszego dziedzictwa.

Na mapie Polski zaznaczono miejsca ściśle związane z najważniejszymi wydarzeniami w historii naszego kraju, takie jak Gniezno, Grunwald, Frombork czy Tum pod Łęczycą.

Kanon jest projektem otwartym, co oznacza, że każda zainteresowana osoba może za pośrednictwem strony przesłać swoje propozycje i uwagi. Projekt realizuje Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów przy współpracy Narodowego Instytutu Dziedzictwa pod patronatem Generalnego Konserwatora Zabytków.

Jak zapowiadają twórcy kanonu, jego powstanie to wstęp do znacznie szerszego projektu edukacyjnego oraz informacyjno-promocyjnego, który uczyni zarówno miejsca historyczne, zaliczone w poczet miejsc „kanonicznych”, jak i sprawujące nad nimi opiekę instytucje, jeszcze bardziej znanymi — na miarę ich roli w kształtowaniu zbiorowej tożsamości. Projekt wspiera MKiDN.