Jeszcze do 30 października br. można nadsyłać projekty w konkursie TRZY/MAM/KSIĄŻKI, którego organizatorem w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa jest Instytut Książki.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu publikacji skierowanej do rodziców i opiekunów dzieci poniżej 3 lat. Projekt będzie podstawą do stworzenia wzorcowej propozycji edukacyjnej wprowadzającej dziecko w świat książki. Autor najlepszej propozycji otrzyma nagrodę w wysokości 25 000 zł oraz podpisze umowę licencyjną obejmującą publikację książek.

Projekt powinien składać się z trzech książek odpowiednich dla dzieci w kolejnych etapach życia o maksymalnej objętości 32 strony. Książki z zestawu powinny odpowiadać potrzebom, umiejętnościom i zainteresowaniom dziecka w wieku:

  • 0–12 miesięcy,
  • 1 roku — 2 lat,
  • 2–3 lat.

Projekt zestawu powinien uwzględniać odpowiednią rolę rodzica, jako osoby dorosłej, będącej przewodnikiem nieczytającego dziecka po świecie treści i układu graficznego książki. W konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, bez ograniczeń dotyczących wieku, narodowości czy wykształcenia, które wykonają projekt osobiście oraz zgłoszą go na konkurs w przewidzianej formie.

Oceny projektów dokonuje jury powołane przez dyrektora Instytutu Książki, a swój werdykt ogłosi do 6 grudnia br. na stronie internetowej www.instytutksiazki.pl.

Więcej informacji o konkursie na stronie internetowej Instytutu Książki.