Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił nabór wniosków do Programów na 2016 r.

Instytucje, które mają prawo ubiegać się o środki, do 30 listopada br. mają czas na składanie wniosków w pierwszym naborze (wyjątkiem jest priorytet Ochrona Zabytków, w którym z wnioskami trzeba było zdążyć do końca października br). Trzeba się spieszyć, bo następny, ostatni nabór we wszystkich programach zaplanowano na 31 marca 2016 r.

Dla Państwa wygody przedstawiamy tabelę z najważniejszymi informacjami.

Tabela. Nabór wniosków do Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego -- edycja 2016

Warto pamiętać, że w ramach programu Kultura ludowa i tradycyjna będzie realizowane nowe zadanie Mistrz tradycji, którego celem jest wspieranie procesu transmisji międzypokoleniowej w obrębie danej wspólnoty kulturowej przejawiającego się w bezpośrednim międzyludzkim przekazie wiedzy, umiejętności, funkcji.

Dodatkowo resort kultury informuje, że nabór do programu Edukacja medialna i informacyjna uruchomi w 2016 r. Dokładna data jego rozpoczęcia znana będzie pod koniec 2015 r.

Wszystkie wnioski trzeba obowiązkowo składać za pomocą Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta MKiDN.