Organizatorami tej inicjatywy są Prezydent Miasta Radomia oraz Muzeum W. Gombrowicza w Jedlińsku. Na laureata najlepszej debiutanckiej pozycji czeka 40 000 zł.

Nagrodę Literacką im. Witolda Gombrowicza otrzyma autor najlepszego debiutu prozatorskiego, wydanego w formie książki papierowej pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia 2015 r.

Przy czym za debiut organizatorzy imprezy uznają pierwszą albo drugą książkę danego autora. Zdecydowali także, iż nagrodę otrzyma autor tekstu o wybitnych walorach literackich.
Pozycje wydawnicze mogą zgłaszać autorzy książek, wydawnictwa, osoby reprezentujące instytucje kultury, media o charakterze literackim, osoby prywatne oraz członkowie kapituły. Co ważne, książki zgłaszane do konkursu powinny posiadać ISBN.

Nagrodę im. W. Gombrowicza podzielono na dwa etapy. W czerwcu 2016 r. kapituła ogłosi nie więcej niż 5 nominacji do nagrody. Wybór laureata i wręczenie nagrody odbędzie się we wrześniu 2016 r., podczas festiwalu literackiego, na który zaproszeni zostaną wszyscy nominowani autorzy.
Aby wziąć udział w konkursie, należy w zgłoszeniu podać imię i nazwisko autora, tytuł książki, adres i dane kontaktowe osoby lub instytucji zgłaszającej oraz dołączyć 8 egzemplarzy książki zgłaszanej do nagrody.

Tak wypełnione zgłoszenia należy przesyłać do Muzeum Witolda Gombrowicza w Jedlińsku z dopiskiem Nagroda Literacka im. Witolda Gombrowicza.

Szczegółowe informacje dotyczące pierwszej edycji nagrody znajdują się na stronie internetowej Nagroda Gombrowicza.