Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie (CSW) informuje, że do 24 stycznia 2016 r. można składać projekt powieści w przedsięwzięciu Powieść jako fantazja. CSW zaprasza twórców sztuk wizualnych, którzy chcieliby spróbować sił w tworzeniu nowej powieści.

Jak tłumaczą kuratorzy projektu, Joanna Zielińska i David Maroto, tego typu współczesna forma powstaje, kiedy artyści wizualni tworzą powieść w ramach większego projektu, na takich samych zasadach jak instalację, performance czy sztukę wideo. W tym przypadku tworzenie powieści nie różni się niczym od innych typów twórczości artystycznej. Oba procesy, pisanie i tworzenie sztuki, wzajemnie się napędzają, kiedy przebiegają w ramach tego samego projektu.

Zgłoszenie powinno zawierać opis projektu artystycznego, w którego centrum stoi powieść. Preferowane będą projekty, które wykorzystują to medium w nieoczekiwany i twórczy sposób. Artysta nie musi w tradycyjny sposób pisać powieści na papierze — może wybrać inne środki artystyczne, takie jak performance, wydarzenie publiczne, instalacja, współpraca grupowa lub zawłaszczenie.

Realizacja wybranego projektu rozpocznie się w kwietniu 2016 r. i zakończy w grudniu 2017 r.

Centrum Sztuki Współczesnej w ramach projektu zapewnia:

  • budżet na produkcję projektu artystycznego,
  • finałową prezentację w CSW,
  • pomoc i wsparcie w trakcie realizacji projektu na każdym etapie,
  • publikację powstałej w ramach projektu powieści,
  • honorarium dla artysty,
  • tymczasową rezydencję w CSW na czas trwania projektu, zakwaterowanie i przestrzeń do pracy,
  • możliwość wykorzystania infrastruktury i zasobów CSW w porozumieniu z kuratorami (przestrzeni wystawienniczych, sali teatralnej, sali kinowej, biblioteki, sali edukacyjnej, przestrzeni projektowej Studia MDM, przestrzeni projektowej Cysterna itd.).

Selekcja złożonych projektów odbędzie się na dwóch etapach w lutym — marcu 2016 r. Komitet selekcyjny (składający się z kuratorów projektu The Book Lovers i zewnętrznych doradców CSW) zaprosi wybranych kandydatów na rozmowy kwalifikacyjne w marcu. Spośród nich wyłoniony zostanie zwycięzca.

Projekt The Book Lovers od 2011 r. prowadzą wspólnie kuratorka Joanna Zielińska i artysta David Maroto. Koncentrują się oni na badaniu powieści artystycznej wykorzystanej jako medium sztuk wizualnych.

Podstawowym celem projektu jest zgromadzenie kolekcji powieści artystycznych wraz z internetową bazą danych, uzupełnioną przez serię wystaw i programów publicznych, tworzenie tymczasowych księgarń i wydawanie publikacji.

Więcej informacji na stronie internetowej projektu The Book Lovers.