Do 26 kwietnia br. m.in. instytucje kultury i oddziały ogólnopolskich związków twórczych mogą zgłaszać kandydatury do nagród.

Nagrody to:

  • XV edycja Nagrody Samorządu Województwa Mazowieckiego im. C.K. Norwida w kategoriach: Literatura, Muzyka, Sztuki Plastyczne, Teatr, która jest przyznawana za wybitne dzieło lub kreację powstałe w 2015 r. na terenie Mazowsza.
  • XII edycja Nagrody Dzieło Życia przyznawanej za wybitne dzieła, kreacje lub za całokształt twórczości artystycznej.

Celem i ideą Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida jest przede wszystkim ukazywanie i promocja wybitnych dzieł i artystów mazowieckich — z pochodzenia lub wyboru — przyczyniających się do wzrostu rangi regionu na mapie kulturalnej Polski i Europy.
Nominowani do nagrody otrzymają imienny medal okolicznościowy, a laureaci:

  • okolicznościową statuetkę i dyplom oraz
  • gratyfikację pieniężną w wysokości 20 000 zł.

Natomiast laureat nagrody Dzieło Życia — 25 000 zł.

Zgłoszenia powinny zawierać: dane kandydata, jego notę biograficzną oraz szczegółowe uzasadnienie wniosku wraz z udokumentowaną charakterystyką osiągnięcia.

Kandydatury można zgłaszać w formie elektronicznej na stronie: www.norwid.mazovia.pl lub przesyłając wypełniony wniosek (dostępny na tej stronie internetowej nagrody) — pocztą na adres: Przewodniczącego Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dopiskiem Nagroda Norwida lub e-mailem: nagrodanorwida@mazovia.pl.