Jeszcze tylko do 16 maja 2016 r. samorządowe instytucje kultury można składać wnioski w naborze do Priorytetu Literatura w Programie Ministra Promocja Czytelnictwa. Do rozdania jest 1 mln zł.

Celem priorytetu jest podnoszenie poziomu świadomości literackiej i uzupełnienie rynku wydawniczego poprzez dofinansowywanie wartościowych, niekomercyjnych publikacji literatury polskiej i światowej.

W ramach priorytetu można ubiegać się o dofinansowanie zadań dotyczących publikacji niedostępnych na rynku księgarskim utworów literatury polskiej i zagranicznej w tłumaczeniu na język polski w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących.

Preferowane będą zadania z zakresu:

  • powieści popularnej (w ramach jej różnych odmian gatunkowych), prezentującej historię Polski, a także
  • eseju, reportażu, biografii, literatury faktu.

Priorytetem zarządza Instytut Książki. Więcej informacji na stronie MKiDN.