Poradnik Instytucji Kultury 05/2016

Zatrudnienie na niższym stanowisku

Kandydat do pracy na stanowisko bibliotekarskie potwierdził staż pracy dokumentami, z których wynika, że wykonywał pracę m.in. jako kustosz.
Czy dyrektor biblioteki ma obowiązek nawiązania z taką osobą stosunku pracy na tym stanowisku?
Czy może zaproponować stanowisko niższe (np. bibliotekarza) tak, aby pracownik w trakcie zatrudnienia mógł osiągnąć awans zawodowy?

Umów na okres próbny nie wlicza się do limitu umów na czas określony

Dyrektor instytucji kultury zatrudnił pracownicę na okres próbny od 1 stycznia do 31 marca 2016 r., a 1 kwietnia zawarł z nią drugą umowę do końca 2016 r. Potem, o ile będzie posiadał odpowiednie środki, zatrudni ją na cały rok 2017.
Czy rzeczywiście ta trzecia umowa będzie już musiała być umową na czas nieokreślony?

Dni wolne od pracy w regulaminie pracy albo zarządzeniu dyrektora

Zdarza się, że w roku kalendarzowym są dni, w których można zamknąć bibliotekę dla czytelników ze względu na święto, ale nie ustawowe (nie ma czerwonej kartki w kalendarzu). Takim dniem jest np. Wielka Sobota. W takim dniu pracownicy nie odbierają wolnego za inny dzień, a pracownicy, którzy mają w tym dniu zaplanowaną pracę, muszą wziąć urlop.
Na jakiej podstawie prawnej można zamknąć bibliotekę w taki dzień, w który zwykle biblioteka działa?
Czy zawsze dyrektor powinien pisać zarządzenie o wolnym dla pracowników?

Dofinansowanie do wynagrodzenia osób niepełnosprawnych

  • Czy samorządowa instytucja kultury, która zatrudnia osoby niepełnosprawne, może otrzymać dofinansowanie do wynagrodzenia tych osób na podstawie Ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (dalej: ustawa o rehabilitacji)?
  • Jak interpretować przepisy art. 26b ust. 7 i 8 ustawy o rehabilitacji?

Nagroda roczna dla głównego księgowego — liczy się zajmowanie stanowiska przez cały rok

Główna księgowa gminnego ośrodka kultury (GOK) od sierpnia 2015 r. przebywała na zwolnieniu lekarskim z powodu zagrożonej ciąży, a w październiku urodziła dziecko i do końca roku korzystała z urlopu macierzyńskiego. Na czas jej nieobecności na podstawie umowy na zastępstwo pracuje inna osoba. Nagroda roczna dla głównego księgowego w GOK jest jedyną formą dodatkowego wynagrodzenia, jaką osoba zatrudniona na tym stanowisku może otrzymać — nie przysługują mu żadne premie, dodatki specjalne ani nagrody za szczególne osiągnięcia, a ponieważ jest to stanowisko samodzielne, to nie otrzymuje też dodatku funkcyjnego.
Od 1 października 2015 r. obowiązuje znowelizowana Ustawa z 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (dalej: ustawa kominowa). Zmiany w ustawie kominowej wprowadził art. 111 Ustawy z 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (dalej: nowelizacja ustawy kominowej). Z dodanego do ustawy kominowej art. 10 ust. 1b wynika m.in., że można przyznać nagrodę roczną uprawnionemu, który zajmował swoje stanowisko przez cały rok obrotowy i w tym okresie nie naruszył swoich obowiązków. Do nowelizacji ustawy kominowej nie wydano żadnych przepisów przejściowych.
Czy to oznacza, że nie można przyznać i wypłacić głównej księgowej (będącej na macierzyńskim i tej, która jest na zastępstwo) nagrody rocznej proporcjonalnie za okres przepracowany — odpowiednio 7 i 5 miesięcy?

Dodatek specjalny i dodatek funkcyjny w instytucji kultury

  • Biblioteka publiczna składa się z biblioteki centralnej i 10 filii bibliotecznych. W bibliotece centralnej i jednej z filii zatrudnione są sprzątaczki na umowę o pracę, a w pozostałych placówkach bibliotecznych bibliotekarki mają drugą umowę na sprzątanie (wszystkie pracują na pełnym etacie). Ze względu na podwójne koszty uzyskania dochodu oraz liczne trudności związane z rozliczaniem wynagrodzeń dyrektor biblioteki chce przyznać bibliotekarkom sprzątającym dodatek specjalny. Czy umowę o pracę obejmującą sprzątanie można zastąpić dodatkiem specjalnym?
  • Pracownik od 2008 r. otrzymuje dodatek funkcyjny. Nie określono, na jaki czas został przyznany. Obecnie pracownik nie wykonuje tego zakresu czynności, za które został przyznany mu ten dodatek. Jak wypowiedzieć ten dodatek — poprzez porozumienie stron, wypowiedzenie zmieniające czy poprzez zwykłe pismo informujące o wypowiedzeniu dodatku?

Stawki w umowach z ZAiKS nie podlegają negocjacji

Instytucja kultury ma od 2003 r. zawartą umowę ze Stowarzyszeniem Autorów ZAiKS (dalej: ZAiKS) i odprowadza należności z tytułu wykonywanych utworów. Obecnie ZAiKS chce z instytucją podpisać kolejną umowę na nowych, bardzo niekorzystnych dla niej warunkach. Rozwiązanie dotychczasowej umowy ma się odbyć na zasadzie porozumienia stron — czego dyrektor instytucji chciałby uniknąć.
Jakie są prawa instytucji kultury?
Czy dyrektor może nie zgodzić się na podpisanie nowej umowy oraz na rezygnację z dotychczasowej?

Opłaty związane z wyświetlaniem filmu w bibliotece

Biblioteka chce wyświetlić uczniom dokumentalny film historyczny.
Czy oprócz opłat do ZAiKS-u powinna ponieść jakieś opłaty?

Przekazanie danych teleadresowych komorników prowadzących postępowanie egzekucyjne

Instytucja kultury jako pracodawca otrzymała zapytanie w trybie art. 761 Ustawy z 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) w sprawie egzekucyjnej. Komornik sądowy wzywa do podania pełnych danych teleadresowych komorników prowadzących postępowanie egzekucyjne wobec dłużnika, który jest pracownikiem instytucji. We wcześniejszej korespondencji komornik otrzymał informację, że obecnie nie można zrealizować kolejnego zajęcia komorniczego ze względu na ustawowe limity.
Czy spełnienie tego wezwania nie naruszy przepisów Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (dalej: ustawa o ochronie danych osobowych)?

Nowe zasady organizowania wypoczynku dzieci i młodzieży

  • Nowe przepisy regulujące zasady organizowania wypoczynku m.in. przez instytucje kultury weszły w życie 1 kwietnia 2016 r.
  • Określają one m.in. obowiązki organizatora, zgłaszanie zamiaru organizacji wypoczynku, postępowanie w razie wypadku itd.
  • Wypoczynek może się odbyć wyłącznie po umieszczeniu zgłoszenia wypoczynku w bazie wypoczynku

Miasto i muzeum

Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie realizuje cykl edukacyjny pod hasłem Miasto i muzeum. Jak zauważają organizatorzy, muzeum od końca XVIII w. zajmuje centralną pozycję w krajobrazie miasta i jest jedną z kluczowych instytucji życia społecznego. Tematem spotkań i wykładów w ramach cyklu są muzea i relacje, które budują z miastem.

Siostra i cień

W kwietniu w Teatrze im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu premierę miał wyjątkowy spektakl pt. Siostra i cień w reżyserii Joanny Gerigk, eksperta od teatru dziecięcego.