Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił konkurs nadzorowany przez Generalnego Konserwatora Zabytków na najlepszy projekt edukacyjny o dziedzictwie. Operatorem konkursu jest Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID). Zgłoszenia można nadsyłać do 26 września 2016 r.

Celem konkursu jest promocja działań zrealizowanych w 2015 r. a związanych z upowszechnianiem wiedzy o dziedzictwie kulturowym i wzmocnienie świadomości społecznej dotyczącej wartości zabytków.
W konkursie mogą wziąć udział właściciele, posiadacze i zarządcy obiektów lub obszarów wpisanych do rejestru zabytków oraz podmioty, które współorganizowały z nimi projekty edukacyjne. Z konkursu wyłączone są muzea w rozumieniu ustawy o muzeach.

Do konkursu można zgłosić takie działania edukacyjne, które łącznie spełniają następujące warunki:

 • rozpoczęły się i zostały zrealizowane w 2015 r.;
 • upowszechniały wiedzę o konkretnym zabytku lub zabytkach bądź też przyczyniły się do zwiększenia świadomości społecznej dotyczącej wartości i znaczenia konkretnych zabytków i wpływały na zwiększenie społecznego przekonania o potrzebie zachowania zabytków w dobrym stanie;
 • przynajmniej częściowo angażowały uczestników projektu lub publiczność do poznawania zabytku in situ;
 • ich organizatorem bądź współorganizatorem jest właściciel, posiadacz lub zarządca obiektów lub obszarów wpisanych do rejestru zabytków.

Ocenie będą podlegać projekty edukacyjne w trzech kategoriach:

 • prelekcje, wykłady, warsztaty;
 • aktywności plenerowe;
 • wystawy i projekty multimedialne.

Nagrodzeni i wyróżnieni w konkursie we wszystkich kategoriach w zależności od zdobytego miejsca otrzymają gratyfikacje pieniężne:

 • 20 000 zł za I miejsce,
 • 15 000 zł za II miejsce,
 • 10 000 zł za III miejsce,
 • 5000 zł za wyróżnienie.

Ogłoszenie listy nominowanych nastąpi najpóźniej 24 października 2016 r., ogłoszenie wyników konkursu — w listopadzie 2016 r. podczas uroczystej gali.