UNESCO opublikowało zalecenia dotyczące ochrony i promocji muzeów i zbiorów, ich różnorodności oraz roli w społeczeństwie.

Zalecenia te obejmują:

  • definicję i określenie różnorodności muzeów,
  • główne funkcje muzeów (ochrona, badanie, komunikacja i edukacja),
  • ich rolę w społeczeństwie (globalizacja a różnorodność, muzea w relacji do gospodarki i jakości życia, rolę społeczną, wykorzystanie technologii teleinformatycznej),
  • procedury działań w państwach członkowskich, zmierzające do tego, aby muzea i zbiory na terytoriach ich jurysdykcji lub pod ich kontrolą podlegały ochronie i były wspierane w zakresie określonym w tym dokumencie.

Pełną angielską wersję zaleceń UNESCO oraz roboczy przekład na język polski można znaleźć na stronie Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.