Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu publikacji skierowanej do rodziców i opiekunów dzieci poniżej 3 lat.

W konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna, bez ograniczeń dotyczących wieku, narodowości czy wykształcenia, o ile wykona projekt osobiście (lub w grupie) oraz zgłosi go na konkurs w przewidzianej formie.

Projekt ma być podstawą do stworzenia wzorcowej propozycji edukacyjnej wprowadzającej dziecko w świat książki. Autor najlepszej propozycji otrzyma nagrodę w wysokości 25 000 zł oraz podpisze umowę licencyjną obejmującą publikację książek.

Projekt powinien składać się z trzech elementów — książek odpowiednich dla dzieci w kolejnych etapach życia.
Każda książka z zestawu powinna odpowiadać potrzebom, umiejętnościom i zainteresowaniom dziecka w wieku:

  • 0‒12 miesięcy,
  • 1 roku — 2 lat,
  • 2–3 lat.

Objętość każdej z książek zestawu powinna wynosić 24 strony. Wymiary projektu powinny wynosić 16 cm (długość) i 16 cm (szerokość).

Prace konkursowe ilustratorzy mogą przesyłać do 31 grudnia 2016 r. włącznie, na adres pocztowy Instytutu Książki lub na adres e-mail biuro@instytutksiazki.pl. Laureat konkursu zostanie ogłoszony do 1 lutego 2017 roku. Osobom nagrodzonym werdykt jurorów zostanie przekazany na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu projektu.

Więcej informacji, w tym także regulamin konkursu, na stronie internetowej Instytutu Książki.