Od 5 do 7 października br. w Centrum Targowo-Kongresowym w Warszawie spotkają się przedstawiciele branży konserwatorskiej, restauratorskiej i archiwistycznej.

Obecność na targach Dziedzictwo — Konserwacja i Restauracja Zabytków oraz Ochrona, Wyposażenie Archiwów, Muzeów i Bibliotek to nie tylko okazja do zapoznania się z szeroką ofertą wystawców, ale także możliwość wysłuchania ekspertów. To właśnie tu upowszechniane i promowane jest dziedzictwo kulturowe, a także prowadzone są dyskusje służące poprawie stanu zasobów i utrzymaniu obiektów zabytkowych.

Oferta targów skierowana jest zarówno do przedstawicieli instytucji państwowych i samorządowych, służb ochrony zabytków, specjalistów z zakresu usług konserwatorskich, jak i właścicieli i zarządców obiektów zabytkowych, przedstawicieli archiwów i bibliotek, a także administracji kościelnej. Podczas Targów Dziedzictwo zostaną zaprezentowane najnowsze rozwiązania, techniki, technologie i urządzenia stosowane w konserwacji i restauracji zabytków.

W programie merytorycznym Ogólnopolskich Dni Konserwatorskich — teoria a praktyka odbywających się równolegle z targami organizatorzy co roku poświęcają uwagę uregulowaniom prawnym i organizacyjnym oraz osiągnięciom w dziedzinie ochrony dziedzictwa kultury. Nie brakuje także tematyki ochrony, wyposażenia i usług dla archiwów, bibliotek i muzeów, w tym służących przechowywaniu, zabezpieczaniu i digitalizacji zbiorów.

Więcej informacji na stronie internetowej www.targidziedzictwo.pl.