Jak informuje Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zabytków, ruszyła czwarta już edycja projektu Statystyka muzeów.

Na wypełnione przez muzea ankiety NIMOZ czeka do 31 marca br. Można ją wypełniać za pośrednictwem strony internetowej projektu.

Jak podsumowuje NIMOZ, rok 2016 był niezwykle ważny dla rozwoju tej rozpoczętej w 2013 roku inicjatywy. Przede wszystkim udało się podsumować 3 pierwsze lata prowadzonych badań i wydać publikację Muzea w Polsce. Raporty na podstawie danych z projektu Statystyka muzeów (2013–2015). W ubiegłym roku swoje dane przekazało aż 197 instytucji muzealnych, a łącznie z oddziałami — ponad 330 muzeów.