Jak informuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, szef katarskiego MSZ oraz wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński podpisali Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem państwa Katar o współpracy w dziedzinie kultury.

W umowie strony zobowiązują się m.in. do:

  • wymiany informacji o swojej infrastrukturze kulturalnej w celu umożliwienia prezentacji osiągnięć artystycznych;
  • wspierania nawiązywania kontaktów między zainteresowanymi instytucjami kultury obu państw;
  • umożliwiania wymiany artystów, twórców i specjalistów we wszystkich dziedzinach kultury;
  • wspierania udziału artystów i zespołów artystycznych w międzynarodowych konkursach i festiwalach odbywających się w obu państwach;
  • wspierania inicjatyw translatorskich i wydawniczych ułatwiających upowszechnianie dzieł literackich autorów obu państw oraz organizowania koncertów, wystaw, spotkań i innych wydarzeń artystycznych;
  • wspierania współpracy między bibliotekami narodowymi oraz w dziedzinie archiwistyki;
  • wspólnego działania na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego oraz wspierania inicjatyw zmierzających do zachowania i konserwacji zabytków światowego dziedzictwa kulturowego znajdujących się na terytorium obu krajów.

Współpraca dotyczyć ma także kinematografii oraz digitalizacji i udostępniania dziedzictwa filmowego i audiowizualnego. Strony będą także sprzyjać realizacji wspólnych projektów w zakresie przemysłów kreatywnych.