Już czwartą edycję tego konkursu ogłosiło Towarzystwo Przyjaciół Sopotu i dwumiesięcznik literacki Topos. W tym roku konkurs odbywa się pod hasłem 150-lecie Towarzystwa Gimnastycznego Sokół. Przedmiotem konkursu jest plastyczna interpretacja wybranych wierszy Adama Asnyka, Marii Konopnickiej, Jana Kasprowicza i Karola Wojtyły. Nagrodą główną jest gratyfikacja finansowa 2500 zł.

Konkurs przeznaczony jest dla studentów ASP oraz wydziałów malarstwa i rysunku na innych wyższych uczelniach, słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, uczniów szkół plastycznych, a także indywidualnych twórców, szczególnie z terenu Trójmiasta i całego województwa pomorskiego.

Prace należy nadesłać lub dostarczyć osobiście do 31 sierpnia 2017 r. na adres Towarzystwa Przyjaciół Sopotu z dopiskiem Wiersz+Obraz.

Prace nie mogą przekraczać wymiaru 70 × 100 cm i powinny na odwrocie mieć umieszczone następujące dane: imię i nazwisko autora, numer telefonu, adres emailowy oraz tytuł wiersza, który był inspiracją do powstania pracy. Mile widziane będą prace oprawione, przystosowane do ekspozycji. Organizatorzy dopuszczają różnorodność rodzajów i technik artystycznych w zakresie malarstwa, rysunku, grafiki i fotografii.

Jury konkursu przyzna nagrody finansowe i rzeczowe ufundowane przez organizatorów i fundatorów. Pokaz prac nagrodzonych w konkursie i uroczyste wręczenie nagród odbędą się 21 września br. w Dworku Sierakowskich w ramach Festiwalu Poezji w Sopocie. Prace nagrodzone i wyróżnione w konkursie zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w galerii Dworku Sierakowskich w październiku br.

Dodatkowe informacje o konkursie, a także wybór wierszy znajdują się na stronie internetowej Towarzystwa Przyjaciół Sopotu.

Warto wiedzieć, że pierwsze gniazdo Towarzystwa powstało 7 lutego 1867 r. we Lwowie. Z czasem Sokół stał się patriotyczną organizacją masową, stawiającą na zrównoważony rozwój ciała i ducha. Członkami Towarzystwa byli m.in. wybitni pisarze i poeci, jak Adam Asnyk, Maria Konopnicka, Jan Kasprowicz, Henryk Sienkiewicz czy Karol Wojtyła.