Aż do 30 września br. można wziąć udział w konkursie fotograficznym Wakacje z Wikipedią Wikiwakacje. Przedmiotem inicjatywy są zdjęcia dokumentujące polskie zabytki, obszary przyrody chronionej i sztukę dostępną w przestrzeni publicznej, które zasilą repozytorium plików Wikimedia Commons. Dla autorów najlepszych zdjęć przewidziano nagrody o łącznej wartości 4000 zł. Partnerem głównym konkursu jest Narodowy Instytut Dziedzictwa.

To już druga edycja konkursu i jest to kontynuacja konkursów Wiki Lubi Przyrodę i Wiki Lubi Zabytki. W zabawie mogą wziąć udział autorzy zdjęć:

  • zabytków,
  • obszarów chronionych przyrodniczo, w tym parków narodowych i rezerwatów przyrody,
  • dzieł sztuki wystawionych w miejscach publicznych oraz
  • obiektów małej architektury o walorze historycznym.

Wszystkie zdjęcia należy udostępnić na bezpłatnych licencjach, dzięki czemu będzie je można wykorzystać również poza Wikipedią, m.in. do celów edukacyjnych lub do promocji naszego kraju. Dodatkowo uzupełnią one publiczną bazę danych o zabytkach, którą tworzy Narodowy Instytut Dziedzictwa.

W ramach inicjatywy przewidziano trzy nagrody w kategorii ogólnej oraz do siedmiu wyróżnień. Dodatkowo wyróżnione zostaną trzy zdjęcia w kategoriach:

  • zabytki i obszary zabytkowe,
  • obiekty i obszary przyrodnicze oraz
  • publicznie wystawiona sztuka.

Dziesięć najlepszych zdjęć ukazujących obiekty wpisane do rejestrów zabytków weźmie udział w międzynarodowym konkursie Wiki Lubi Zabytki, największym konkursie fotograficznym świata. Zdjęcia te wybierze jury złożone z wybitnych fotografów i reportażystów.

Aby wziąć udział w zabawie, należy wejść na stronę Wikiwakacje, a następnie na zamieszczonej mapie znaleźć właściwy zabytek i przesłać jego zdjęcie.

W ramach konkursu we wrześniu w wielu miastach Polski odbędą się spacery fotograficzne zorganizowane wspólnie z lokalnymi partnerami. Podczas nich przewodnicy opowiedzą o zabytkach lokalnej kultury. Wśród organizatorów spacerów są m.in. Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, gdańskie Europejskie Centrum Solidarności, Małopolski Instytut Kultury, Muzeum Miasta Łodzi, Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie czy Regionalny Instytut Kultury w Katowicach.