Do 2 kwietnia br. można zgłosić muzeum w kolejnej edycji inicjatywy Europejskiego Forum Muzeów (European Museum Forum). W konkursie do Europejskiej Nagrody Muzealnej Roku (European Museum of the Year Award) — EMYA 2019 mogą brać udział wszystkie muzea, które zostały otwarte lub przeszły znaczącą modernizację w ciągu ostatnich trzech lat.

Nagroda EMYA to prestiżowe wyróżnienie dla muzeów europejskich, przyznawane od 1977 r., którego celem jest nagrodzenie najcenniejszych wydarzeń w europejskim sektorze muzealnym i zachęcenie do wprowadzania innowacji w muzeach.

Z kolei konferencja i gala wręczenia nagrody EMYA 2018 odbędzie się od 9 do 12 maja w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, które otrzymało tę prestiżową nagrodę w 2016 r. Więcej informacji o konferencji znajduje się na stronie www.emya2018.eu.

Europejskie Forum Muzeów (EMF) to niezależna organizacja pozarządowa, której misją jest promowanie innowacji w muzealnictwie i zachęcanie do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk między muzeami w całej Europie. EMF działa pod auspicjami Rady Europy i realizuje wiele projektów w obszarze kultury.

Poza Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, w 2016 r. nagrodę EMYA otrzymało także Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku, a rok później specjalne wyróżnienie otrzymało Muzeum Śląskie. Do tegorocznej nagrody nominowano dwie polskie placówki: Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach oraz Centrum Konserwacji Wraków Morskich (oddział Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku).

Informacje na temat zasad udziału w konkursie oraz wniosek zgłoszeniowy znajdują się na stronie Europejskiego Forum Muzeów. Natomiast w Polsce szczegółowych informacji na temat zasad udziału w konkursie udziela Dominika Mroczkowska-Rusiniak z Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów (e-mail: drusiniak@nimoz.pl).