Wydarzenie odbędzie się 24 i 25 maja 2018 r. w siedzibie Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie, Rynek Starego Miasta 20. Konferencja organizowana jest przy udziale Instytutu Polonistyki Stosowanej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytutu Polonistyki i Logopedii Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Jak twierdzą organizatorzy, nagroda Nobla w dziedzinie literatury, przyznana amerykańskiemu artyście w 2016 r., jest znaczącym, choć nie jedynym powodem, dla którego niezbędne jest podjęcie refleksji nad wielowymiarowym dziełem Mistrza.

Wieloaspektowa, niezwykle bogata twórczość Dylana stanowić ma platformę spotkania literaturoznawców, kulturoznawców, socjologów, teoretyków kultury, muzykologów, znawców zjawisk z kręgu kultury popularnej, filologów i tłumaczy.

Natomiast w 2019 r. Muzeum Literatury planuje wydanie książki pokonferencyjnej, na którą składać się będą referaty z obrad plenarnych oraz zapis panelu dyskusyjnego.