To już XI edycja inicjatywy, której organizatorami są m.in. Instytut Pamięci Narodowej oraz Narodowe Centrum Kultury. Uczestnicy rywalizować będą o nagrodę im. Oskara Haleckiego. Na laureatów konkursu czeka 80 000 zł.

Nadrzędnym celem konkursu jest popularyzowanie dziejów Polski XX w. oraz zachęcenie do czytania książek historycznych.

Uczestnicy będą rywalizować w czterech kategoriach:

  • najlepsza książka naukowa poświęcona dziejom Polski i Polaków w XX w.,
  • najlepsza książka popularnonaukowa poświęcona historii Polski w XX w.,
  • najlepsze wydawnictwo źródłowe poświęcone historii Polski i Polaków w XX w., rozumiane jako publikacja opracowana zgodnie ze standardami naukowymi, w tym zwłaszcza opatrzona wstępem naukowym oraz przypisami,
  • najlepsze wspomnienia dotyczące historii Polski i Polaków w XX w., rozumiane jako dziennik, relacje lub wywiady, które nie muszą spełniać rygorów przyjętych przy publikacjach o charakterze naukowym.

Począwszy od tegorocznej edycji, autorom nominowanych książek konkursowych mogą być przyznane wyróżnienia o charakterze honorowym. Jury może przyznać maksymalnie cztery wyróżnienia. Do konkursu mogą być zgłaszane książki i e-booki wydane w języku polskim po raz pierwszy między 1 stycznia 2017 r. a 31 maja 2018 r. Prawo zgłaszania książek do konkursu mają wydawnictwa oraz rektorzy wyższych uczelni.

Laureaci nagrody im. Oskara Haleckiego w kategoriach: najlepsza książka naukowa poświęcona dziejom Polski i Polaków w XX w. oraz najlepsza książka popularnonaukowa poświęcona historii Polski w XX w. zostaną wyłonieni w trzech etapach.

Swoich zwycięzców wskażą również czytelnicy, którzy od 1 do 31 października 2018 r. będą głosować na najlepsze książki naukowe i popularnonaukowe.

Więcej informacji o konkursie, w tym regulamin i formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej konkursu.