Do 30 czerwca 2018 r. biblioteki mogą przesyłać dokumentację w konkursie na najciekawsze wydarzenie organizowane w ramach Tygodnia Bibliotek 2018, który odbył się od 8 do 15 maja br. pod hasłem (DO) WOLNOŚĆ CZYTANIA. Organizatorem inicjatywy jest Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.

Programy mogą być realizowane przez pojedyncze biblioteki lub wspólnie z innymi bibliotekami gminy (miasta, regionu) na zasadach partnerskich. Inne rodzaje instytucji (domy kultury nieprowadzące biblioteki publicznej, samorządy lokalne, organizacje pozarządowe itp.) mogą brać udział w programie realizowanym przez bibliotekę jako instytucje wspierające.

Dokumentacja z realizacji jednego, najciekawszego wydarzenia programu Tygodnia Bibliotek 2018, poświadczona przez kierownika instytucji, przygotowana w formie zapisu elektronicznego, przesłana na adres email: konkurs@sbp.pl, powinna zawierać informacje takie jak:

  • nazwa i adres biblioteki,
  • ogólna krótka charakterystyka biblioteki, czytelników i otoczenia, które obsługuje biblioteka,
  • ogólna charakterystyka realizowanego programu Tydzień Bibliotek 2018, w tym spodziewane pozytywne długofalowe efekty i wpływ na poprawę wizerunku biblioteki,
  • opis wydarzenia zgłoszonego do konkursu, który powinien zawierać: nazwę imprezy, grupę docelowych odbiorców, datę, formę, miejsce, zasięg imprezy, liczbę uczestników, informację o formie promocji w środowisku i mediach.

Wyniki konkursu będą znane do 20 lipca 2018 r.

Więcej informacji o konkursie oraz jej regulamin znajduje się na stronie internetowej Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.