To tytuł międzynarodowej konferencji, która odbędzie się 21 i 22 września br. na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zapraszają na nią Instytut Muzyki i Tańca oraz Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego. 15 czerwca upływa termin nadsyłania propozycji referatów, a program konferencji poznamy 1 lipca br.

Punktem wyjścia dla konferencji jest I Międzynarodowy Konkurs Tańca Artystycznego, który odbył się w Warszawie w 1933 r. W tym festiwalu i konkursie tanecznym wzięło udział ponad 100 tancerzy i tancerek, z których połowa pochodziła z Polski, pozostali zaś z innych krajów europejskich oraz z Egiptu, Indii i Indonezji.

Celem konferencji jest:

  • przyjrzenie się szeregowi praktyk tanecznych w międzywojennej Europie poprzez pryzmat cezury, którą wyznaczył warszawski konkurs, oraz ze szczególnym uwzględnieniem krajów, które dotychczas powszechna historia tańca w dużej mierze pomijała,
  • refleksja zarówno nad historycznym, jak i estetycznym kontekstem wczesnego modern dance oraz jego społecznych i politycznych implikacji,
  • próba zrozumienia tego, w jaki sposób taniec bierze udział w procesie kształtowania świadomości oraz tego, jak komplikuje on proste podziały, szczególnie te oparte na kategorii narodowości.

Podczas konferencji uczestnicy zastanowią się:

  • Jak taniec — społeczny i teatralny — przyczynia się do procesów kształtowania się nowoczesnych narodów?
  • W jaki sposób taniec środkowo- i wschodnioeuropejski brał udział w globalnej wymianie tanecznej w okresie międzywojennym?
  • Jaki wpływ wywarła młoda generacja wschodnioeuropejskich tancerek i choreografek na rozwój tańca poza Europą?
  • W jaki sposób pozaeuropejskie praktyki taneczne wpływały na praktyki taneczne w Europie Środkowo-Wschodniej?

W zamyśle organizatorów konferencja ma być platformą wymiany dla badaczy i badaczek z możliwie szerokiego spektrum dyscyplin, zarówno zaawansowanych, jak i tych, którzy stawiają swoje pierwsze kroki na polu badań akademickich. Stąd też odczyty wygłoszą główni prelegenci (prelegentki) oraz osoby zaproszone na podstawie nadesłanych propozycji wystąpień. Każdy z referatów nie powinien przekraczać 40 minut.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji powinny zgłosić się poprzez formularz.

Dodatkowo wybrane referaty prezentowane podczas konferencji zostaną wydane w zbiorowej publikacji. Zarówno język konferencji, jak i publikacji to angielski. Opłata konferencyjna wynosi 200 zł.