Jak informuje Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID) i MKiDN już można zapoznać się z 16 wojewódzkimi „Raportami o stanie zachowania zabytków nieruchomych (księgi rejestru A i C)”. Jest to dopełnienie raportu o takim samym tytule, który został opublikowany w grudniu 2017 r. Raporty uzupełniono o wyniki badań zabytków na poziomie powiatów.

Kompleksowy raport przygotowano w ramach realizacji zadań Krajowego Programu Ochrony i Opieki nad Zabytkami na lata 2014–2017. Publikacja powstała na podstawie danych zgromadzonych przez NID w latach 2009–2015 podczas terenowej weryfikacji zabytków nieruchomych i badań terenowych.

Raporty wojewódzkie zawierają szczegółową prezentację zasobu i stanu zachowania zabytków wpisanych do rejestru (księgi A i C) z uwzględnieniem ich funkcji, czasu powstania i materiału, z wyodrębnieniem obiektów wpisanych na listę Pomników Historii i Listę światowego dziedzictwa UNESCO i są do pobrania w wersji PDF ze strony internetowej Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Będący wynikiem wieloletniej pracy pracowników NID materiał stanowi również zbiór rekomendacji i może służyć określeniu niezbędnych działań mających na celu poprawę stanu obiektów zabytkowych, a tym samym zwiększenie szans na ich zachowanie dla przyszłych pokoleń.