Do końca września trwają zgłoszenia w konkursie na oryginalny dramat radiowy NASŁUCHIWANIE: NIEPODLEGŁOŚĆ, ogłoszonym przez Program III Polskiego Radia i Teatr Polskiego Radia.

Inicjatywa powstała z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Partnerem Konkursu jest Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego oraz Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym IBL PAN, a wyróżnione dramaty jeszcze w tym roku zastaną zaprezentowane na antenie Programu III.

Jak podkreślają organizatorzy konkursu, chociaż temat konkursu odnosi się do historii, to ma charakter uniwersalny — zakres skojarzeń związanych z kluczowym pojęciem «niepodległość» ma pozostawać wyłączną domeną artystów.

Celem inicjatywy jest rozwój polskiej dramaturgii radiowej, dlatego ważnym kryterium oceny nadsyłanych utworów będzie:

  • oryginalna poetyka tekstów przeznaczonych do realizacji dźwiękowej,
  • długość tekstów inspirowanych wydarzeniami, które doprowadziły do powstania wolnej Polski, związana z radiowym formatem słuchowiska.

Do konkursu można zgłaszać wyłącznie utwory oryginalne, niebędące adaptacjami i kompilacjami utworów innych autorów, a także nigdzie dotąd niepublikowane i nierealizowane. Objętość tekstów nie może przekroczyć 30 standardowych stron wydruku komputerowego (czcionka 12 pkt, 1,5 wiersza interlinii). Teksty będą podstawą do realizacji około 45 minut słuchowiska. Uczestnicy konkursu otwartego mogą zgłosić tylko jeden tytuł — powinien on być oznaczony godłem.

O przyjęciu tekstu do konkursu decyduje data na stemplu pocztowym. Każda praca powinna być przesłana w 5 egzemplarzach. Elektroniczną wersję tekstu należy nadsyłać na adres: konkursdramaturgiczny@polskieradio.pl.

Na autorów najlepszych prac czekają nagrody finansowe: za zajęcie I miejsca 10 000 zł, za II miejsce – 7000 zł, a 5000 zł za III miejsce oraz dwa wyróżnienia po 2000 zł.

Nazwiska laureatów zostaną ogłoszone w listopadzie podczas maratonu słuchowisk NASŁUCHIWANIE w Instytucie Teatralnym.

Zrealizowane na podstawie zwycięskich tekstów słuchowiska zostaną wyemitowane w listopadzie i grudniu na antenie Programu III PR, a także udostępnione w Internecie w formie podcastów.

Szczegóły konkursu oraz regulamin znajdują się na stronie internetowej Programu III Polskiego Radia.