Do 15 lutego Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu zaprasza do zgłaszania książek do VIII edycji Nagrody Poetyckiej im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego Orfeusz za najlepszy tom roku 2018.

Uprawnione do zgłaszania propozycji są osoby reprezentujące wydawnictwa, instytucje kultury, agencje artystyczne, organizacje i stowarzyszenia twórcze, portale i media zajmujące się literaturą oraz sztuką. Konkurs organizuje Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu (Ruciane-Nida) pod honorowym patronatem MKiDN, Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Polskiego Oddziału Pen Club.

Nagrody za najlepszą książkę poetycką (wyłącznie pierwsze wydanie) żyjącego autora, napisaną w języku polskim i wydaną w Polsce pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia 2018 r. zostaną przyznane w dwóch kategoriach:

  • Orfeusz — statuetka i 20 000 zł;
  • Orfeusz Mazurski — 5000 zł — dla autora z Polski północno-wschodniej (Powiśle, Warmia, Mazury, Podlasie).

Nagroda zostanie wręczona podczas uroczystej gali w Praniu.

Książki należy zgłaszać do nagrody pisemnie. Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko autora, tytuł i rok publikacji, nazwę, adres i dane kontaktowe (w tym nr telefonu, ewentualnie adres e-mail) instytucji zgłaszającej.

Do listu przewodniego należy dołączyć 6 egzemplarzy każdego zgłaszanego tytułu i przesłać na adres: Muzeum K.I. Gałczyńskiego, Pranie 1, 12-220 Ruciane-Nida z dopiskiem Orfeusz lub Orfeusz Mazurski. Książki oceniać będzie jury w składzie: Janusz Drzewucki, Antoni Libera, prof. Jarosław Ławski (przewodniczący), Bronisław Maj, Marek Zagańczyk.

Spośród nadesłanych książek jury wybierze 20 nominowanych do nagrody, a następnie 5 książek — finalistek.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie internetowej Nagrody Orfeusza.