Do 31 maja br. Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski i Instytut Adama Mickiewicza czekają na zgłoszenia polskich kandydatów na rezydencję artystyczną w Akademie Schloss Solitude. Potrwa ona od października do grudnia 2019 r.

Do składania aplikacji zaproszeni są twórcy polskiej narodowości — przedstawiciele takich dziedzin artystycznych, jak:

 • architektura (projektowanie, architektura krajobrazu, urbanistyka),
 • sztuki wizualne (w tym performance),
 • sztuki sceniczne (scenografia, teatr muzyczny, performance, reżyseria, dramat, taniec),
 • projektowanie (moda, kostiumy, projektowanie produktów i mebli, komunikacja wizualna),
 • literatura (esej, krytyka literacka, poezja, proza, tłumaczenie),
 • muzyka/dźwięk (interpretacja, instalacja dźwiękowa, performance dźwiękowy, kompozycja),
 • nowe media — Time-based Media (w tym instalacja wideo, fikcja i dokument) oraz
 • media internetowe (tworzenie stron internetowych/kodowanie, projektowanie stron internetowych/animacja, sztuka internetowa, dziennikarstwo cyfrowe/storytelling, ze szczególnym uwzględnieniem sztuki i komunikacji kulturowej).

Wybrany artysta otrzyma 1000 euro za każdy miesiąc rezydencji oraz jednorazowe pokrycie kosztów podróży w obydwie strony. Stypendysta ma do dyspozycji na miejscu bezpłatne umeblowane studio z przestrzenią mieszkalną oraz przestrzenią do pracy, a także zapewnione opłaty za prąd, wodę i ogrzewanie. Aplikacja (w języku angielskim) powinna mieć formę jednego pliku pdf zawierającego w tytule imię i nazwisko (np. Imię_Nazwisko. pdf) i obejmującego następujące elementy:

 • list motywacyjny o objętości od 200 do 1000 słów,
 • CV,
 • portfolio (ostatnie prace, zajęcia kuratorskie, udział w konferencjach, opublikowane artykuły itp.) — o objętości maksymalnie 10 MB.

Spośród nadesłanych aplikacji jury składające się z przedstawicieli organizatorów wybierze sześć i przedstawi je dyrekcji Akademie Schloss Solitude. Ostateczną decyzję o wyborze artysty podejmie dyrektorka akademii, Elke aus dem Moore. Decyzja zostanie opublikowana na stronie Instytutu Adama MickiewiczaCentrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski do 30 czerwca 2019 r.

Aplikację należy przesłać na adres mailowy: opencall@iam.pl.

Program rezydencji artystycznych w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski jest programem kuratorskim adresowanym do twórców różnych dyscyplin oraz kuratorów przyjeżdżających do Polski z całego świata. Więcej informacji o rezydencji na stronie Zamku Ujazdowskiego.