Do końca maja br. można zgłaszać filmy dokumentalne o tematyce historycznej do konkursu 7. Zamojskiego Festiwalu Filmowego Spotkania z historią. Festiwal odbędzie się od 14 do 17 sierpnia br. w Zamościu.

Do udziału w konkursie można zgłaszać filmy zrealizowane od 1 stycznia 2018 r. do 31 maja 2019 r. Konkurs skierowany jest do twórców, producentów i dystrybutorów lub innych podmiotów będących właścicielami praw do filmów dokumentalnych o tematyce historycznej i ma charakter międzynarodowy — jest otwarty dla polskich i zagranicznych produkcji. Zgłoszenia filmów (tj. kompletnie wypełniony formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie internetowej Festiwalu, wraz z zestawem obowiązkowych załączników) oraz płyty DVD należy przesłać na adres: Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” w Zamościu, 22-400 Zamość, ul. Odrodzenia 9.

Jeden twórca może zgłosić do konkursu maksimum 2 filmy, przy czym każde dzieło musi być zarejestrowane na osobnym nośniku. Każdy z producentów, dystrybutorów lub innych podmiotów będących właścicielami praw do filmów dokumentalnych może zgłosić dowolną liczbę filmów.

Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy można znaleźć stronie internetowej Festiwalu. Oficjalne wyniki selekcji zostaną ogłoszone 3 lipca 2019 r.

Jury festiwalu przyzna dla najlepszego filmu dokumentalnego następujące nagrody pieniężne „Zamość — Perła Renesansu”:

  • I nagroda — 10 000 zł,
  • II nagroda — 5000 zł,
  • III nagroda — 3000 zł.

Specjalną nagrodę przyznaje publiczność. Z kolei Nagrodę Grand Prix Festiwalu „Zamość — Perła Renesansu” — za wybitne zasługi dla polskiej kinematografii historycznej — przyznają organizatorzy festiwalu: Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” w Zamościu, Miasto Zamość i Telewizja Polska S.A.