Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy zaprasza do udziału w VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu Architektura miast, którego motywem przewodnim w tym roku będzie architektura w służbie potrzebujących — szpitale, przytułki, ochronki w XIX i w I połowie XX w.

Konferencja odbędzie się 19 i 20 września 2019 r. w Salonie Hoffman KPCK w Bydgoszczy.

Zgłoszenia na konferencję przyjmowane są do końca czerwca. Pozytywnie zrecenzowane materiały konferencyjne zostaną wydrukowane w publikacji zbiorowej. Przewidziano 20 minut na każde wystąpienie. O zakwalifikowaniu się na konferencję uczestnicy zostaną zawiadomieni do 15 lipca. Udział w wydarzeniu jest płatny — 150 zł (organizacja konferencji i wydawnictwo).

Konferencja ma na celu pogłębienie tematyki dotyczącej architektury. Jak podkreśla organizator na swojej stronie internetowej, popularnonaukowa formuła spotkania jest skierowana nie tylko do badaczy danej dziedziny, ale również do miłośników i studentów.

Uczestnicy zastanowią się, czy architekci, którzy podejmowali się projektowania tego typu obiektów, sprostali swojemu zadaniu; czy potrafili stworzyć budynki nie tylko budynki funkcjonalne, ale też „przywracające” wiarę i nadzieję; czy zawsze udawało się stworzyć optymalne warunki dla potrzebujących; jak szczytne idee miłosierdzia zderzały się z trudną rzeczywistością XIX i początku XX w. Co ważne, tematy związane z regionem kujawsko–pomorskim zostaną pokazane na tle zjawisk w Polsce i w Europie.

Konferencja jest kontynuacją zorganizowanych w poprzednich latach: 2008, 2009, 2012, 2016–2018 sesji naukowych odbywających się pod hasłem: Architektura Miast (poprzednie dotyczyły między innymi oper, filharmonii, teatrów, architektury mieszkaniowej, architektury sakralnej i terenów zielonych w miastach w XIX i XX w.).

Aktualności dotyczące konferencji, formularz zgłoszenia oraz niezbędne informacje znajdują się na stronie internetowej Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy.