Do 15 stycznia 2020 r. trwa nabór zgłoszeń do VIII edycji Nagrody im. Wisławy Szymborskiej. Organizatorem konkursu jest fundacja jej imienia. Laureatów konkursu poznamy podczas uroczystej gali organizowanej w czerwcu w Krakowie. Czekają na nich gratyfikacje finansowe.

Nagroda im. Wisławy Szymborskiej ma charakter międzynarodowy i jest przyznawana w dwóch kategoriach:

  • dla najwybitniejszej książki poetyckiej roku wydanej oryginalnie po polsku pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia 2019 r.;
  • co 2 lata dla wybitnej książki poetyckiej przetłumaczonej na język polski, wydanej pomiędzy 1 stycznia 2018 r. a 31 grudnia 2019 r. — w przypadku gdy Kapituła Nagrody zdecyduje o jej przyznaniu.

Kandydatów do inicjatywy mogą zgłaszać m.in. instytucje kultury, wydawnictwa, media o charakterze literackim czy członkowie kapituły.

Na nagrodę składają się statuetka oraz 100 000 zł dla autora tomu napisanego po polsku.
Drugą nagrodę w wysokości 100 000 zł dzieli się między autora tomu napisanego w języku obcym i jego tłumacza. Konkurs składa się z trzech etapów.

W pierwszym etapie spośród wszystkich zgłoszeń kapituła wybiera 80 książek poetyckich. W kolejnym kapituła wskazuje 5 książek nominowanych do nagrody w kategorii pierwszej. W trzecim natomiast kapituła wskazuje laureata w pierwszej kategorii oraz co 2 lata podaje nazwisko laureata w kategorii drugiej.

Aby wziąć udział w konkursie, należy przesłać pisemne zgłoszenie książki oraz osiem egzemplarzy papierowych, a także wersję w formacie pdf na adres: Fundacja Wisławy Szymborskiej, ul. Krupnicza 26, 31–123 Kraków, z dopiskiem Nagroda Poetycka im. Wisławy Szymborskiej.

Zgłoszenie powinno zawierać:
n imię i nazwisko autora,
n tytuł i rok publikacji pierwszego wydania książki,
n nazwę, adres i dane kontaktowe (w tym numer telefonu) osoby lub instytucji zgłaszającej.

Więcej informacji o nagrodzie na stronie Nagrody im. Wisławy Szymborskiej.