Na stronie MKiDN opublikowano założenia pierwszego programu pomocowego dla instytucji dotkniętych skutkami zamknięcia z powodu koronawirusa „Kultura w sieci”. W programie można ubiegać się o środki na zmianę formy upowszechniania działalności twórczej lub prezentacji jej efektów w elektronicznych kanałach komunikacji, przede wszystkim w Internecie. Budżet programu wynosi 20 mln zł. Wnioski można składać do 20 kwietnia br.

Programem dotacyjnym zarządza Narodowe Centrum Kultury i skierowano go m.in. do samorządowych instytucji kultury z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest MKiDN, oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych.

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie realizacji następujących rodzajów zadań:

  • warsztaty on-line, webinaria, kursy e-learningowe z zakresu edukacji kulturalnej oraz inne działania on-line służące podnoszeniu kompetencji kulturowych ich uczestników oraz rozwojowi kompetencji cyfrowych zarówno odbiorców, jak i kadr kultury;
  • wydarzenia kulturalne on-line, m.in.: koncerty, spektakle, czytania, recitale, spotkania z twórcami/artystami; udostępnianie zapisów wydarzeń kulturalnych (w tym: przedstawień, koncertów, wystaw wraz z katalogami); wirtualne oprowadzania, spacery po miejscach kultury;
  • udostępnianie i ponowne wykorzystywanie cyfrowych zasobów muzealnych, bibliotecznych, audiowizualnych, zabytkowych oraz archiwalnych — w tym tworzenie stron internetowych lub aplikacji popularyzujących zasoby cyfrowe oraz działania związane z edukacją w zakresie zbiorów cyfrowych;
  • tworzenie stron, gier internetowych, aplikacji mobilnych z dziedziny kultury;
  • tworzenie wydawnictw audio-video udostępnianych w formie elektronicznej oraz publikacji książkowych w formie elektronicznej (e-booki, audiobooki).

Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania określa się od 1 maja do 30 października 2020 r.

Dofinansowanie zadania może wynosić do 100% jego budżetu. Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 5000 zł, a maksymalna — 150 000 zł.

Więcej informacji i wymagane dokumenty na stronie MKiDN.