W ramach czterech etapów znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19, pierwsze ograniczone zasady bezpieczeństwa zaczęły obowiązywać od poniedziałku 20 kwietnia 2020 r.

Jak zapowiedział rząd, terminy wejścia w życie pozostałych etapów będą ustalane na bieżąco na podstawie dynamiki nowych zachorowań. Otwarcie niektórych instytucji kultury: bibliotek, muzeów i galerii sztuk ma nastąpić w drugim etapie.

W związku z planowanym otwarciem m.in. bibliotek, Biblioteka Narodowa na swojej stronie internetowej przygotowała specjalne zalecenia.

Zgodnie z nimi, decyzję o otwarciu biblioteki podejmuje jej dyrektor, kiedy biblioteka będzie przygotowana do bezpiecznego funkcjonowania w czasie epidemii. Przy podejmowaniu decyzji należy wziąć pod uwagę liczbę użytkowników i warunki lokalowe, w tym wielkość pomieszczenia, w którym będą przebywali. Biblioteki nie powinno się otwierać, jeśli bibliotekarze nie są zaopatrzeni w maseczki, rękawiczki i płyn dezynfekujący.

Biblioteka Narodowa rekomenduje:

 • uruchomienie dla użytkowników jedynie wypożyczalni i ograniczenie wolnego dostępu do księgozbioru oraz innych przestrzeni,
 • zarówno użytkownikom, jak i bibliotekarzom, przebywanie w bibliotece w maseczkach i rękawiczkach,
 • zasugerowanie czytelnikom wcześniejsze umówienie telefoniczne lub mailowe wizyty na konkretną godzinę tak, aby uniknąć kolejek,
 • ustawienie przesłony ochronnej (np. z pleksi) w punkcie kontaktu (np. na ladzie bibliotecznej) użytkownika z bibliotekarzem,
 • zachowanie bezpiecznej odległości, gdy użytkownik przejawia objawy choroby lub znajduje się w grupie osób, które nie mają obowiązku noszenia maseczki,
 • zorganizowanie w miarę możliwości stanowiska do mycia i dezynfekcji dłoni, dostępu do jednorazowych rękawiczek i maseczek,
 • umieszczenie w widocznym miejscu przestrzeni dla czytelnika instrukcji dotyczących higieny rąk, dezynfekcji dłoni, sposobu zakładania i zdejmowania masek ochronnych,
 • jak najczęstsze wietrzenie pomieszczeń, dezynfekcję wrzutni (biblioboksów), klamek, klawiatur, telefonów, włączników światła i innych powierzchni lub elementów wyposażenia często używanych.

Po przyjęciu książek od użytkownika BN zaleca:

 • każdorazowo zdezynfekować blat, na którym leżały książki;
 • odłożyć zwrócone książki na 10 do 14 dni do skrzyni, pudła, torby lub na wydzielone półki w magazynie, innym pomieszczeniu bądź regale. Nie wymaga się jednak osobnych pomieszczeń na kwarantannę, ponieważ wirus nie przenosi się samodzielnie;
 • odizolowane egzemplarze oznaczyć datą zwrotu i wyłączyć z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny, po tym okresie włączyć do użytkowania;
 • przy kontakcie z egzemplarzami stosować rękawiczki;
 • egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie dezynfekować preparatami do dezynfekcji.

Dodatkowo pracownicy bibliotek powinni bezwzględnie stosować się do zasad profilaktycznych przedstawianych i aktualizowanych przez Główny Inspektorat Sanitarny i Ministerstwo Zdrowia. W sytuacji stwierdzenia zakażenia pracowników biblioteki koronawirusem należy wdrożyć procedury przewidziane przez GIS.

Do czasu odwołania epidemii BN nie rekomenduje otwarcia czytelń dla użytkowników ani wolnego dostępu do katalogów kartkowych, księgozbioru i czasopism. Zaleca natomiast zachęcanie użytkowników do korzystania z dostępnych zasobów online.