Creatives Unite to specjalna platforma internetowa Komisji Europejskiej, która ma ułatwić artystom, wykonawcom i innym osobom pracującym w sektorach kultury i kreatywnym dzielenie się informacjami i pomysłami w związku z kryzysem wywołanym pandemią COVID-19.

Sektor kulturalny i kreatywny został mocno dotknięty epidemią koronawirusa — zamknięte kina, teatry, muzea, odwołane wydarzenia kulturalne oraz przełożone projekty przyczyniły się do poważnego kryzysu w branży oraz utraty dochodów wielu związanych z nią ludzi.

Uruchomiona 6 maja 2020 r. platforma internetowa to przestrzeń stworzona przez i dla sektora kulturalnego, umożliwiająca wszystkim dyskusję, dzielenie się wiedzą oraz tworzenie innowacyjnych rozwiązań.

Jak zauważyła Mariya Gabriel, komisarz ds. innowacji, badań, kultury, edukacji i młodzieży: Koronawirus ma niszczycielski wpływ gospodarczy na sektor kultury i sektor kreatywny. Ta platforma internetowa zapewni forum dla sektorów kultury i sektora kreatywnego do dzielenia się pomysłami i inicjatywami oraz współtworzenia rozwiązań dzięki ich kreatywności w odpowiedzi na kryzys.

Operatorem platformy jest europejska sieć Creative Hubs Network oraz Creative FLIP — pilotażowy projekt Parlamentu Europejskiego realizowany przez Komisję Europejską, kierowany przez Goethe Institut.