Do 1 lipca br. polscy kompozytorzy w wieku do 40 lat mogą zgłaszać się w konkursie zorganizowanym z okazji przypadającej w 2021 r. setnej rocznicy urodzin Stanisława Lema.

Organizatorem konkursu jest Instytut Adama Mickiewicza we współpracy z austriacką orkiestrą kameralną Klangforum Wien.

Konkurs polega na nagraniu własnego utworu lub utworów (w formacie MP3).

Koncepcja nowego utworu muzycznego (maksymalnie 2 strony standardowego maszynopisu) powinna nawiązywać do dorobku Stanisława Lema w jednym z trzech obszarów tematycznych:

  • Rzeczywistość wirtualna,
  • Pozaludzka inteligencja,
  • Być astronautą XXI w.

Dodatkowo uczestnik konkursu powinien dołączyć krótką (na maksymalnie 1 stronę standardowego maszynopisu) pisemną wypowiedź w formacie DOC wyjaśniającą zainteresowanie współpracą z Klangforum Wien.

Wszystkie dokumenty powinny być przygotowane w języku polskim i angielskim.

Zgłoszenia — opatrzone danymi osobowymi kompozytora: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, nr dowodu osobistego (paszportu) — należy wysłać na adres mkarwowska@iam.pl. W tytule wiadomości należy umieścić imię i nazwisko oraz tytuł projektu: The Science of fiction. Zgłoszenia niespełniające wymogów formalnych będą odrzucane.

Nagrodą w konkursie dla każdego z dwóch wybranych kompozytorów jest:

  • zamówienie przez IAM utworu na zespół (w składzie wybranym dowolnie przez kompozytora) Klangforum Wien, którego maksymalny skład do wykorzystania stanowi: flet, obój, 2 klarnety, fagot, saksofon, waltornia, trąbka, 2 puzony, 3 skrzypiec, altówka, 2 wiolonczele, kontrabas, 2 perkusje, fortepian, akordeon, harfa („zespół”) o czasie trwania od 10 do 15 minut, na podstawie umowy o dzieło — kwota wynagrodzenia 30 000 zł brutto;
  • organizacja przez Klangforum Wien prób i warsztatów każdego kompozytora z zespołem, szczegółowe terminy i warunki organizacji warsztatów zostaną określone przez Klangforum Wien w drodze odrębnych ustaleń;
  • zapewnienie przez Klangforum Wien udziału kompozytora w koncercie zespołu w jednym z krajów europejskich (poza Polską) w 2021 r., przy czym termin i warunki zostaną ustalone przez Klangforum Wien odrębnie w terminie późniejszym;
  • zapewnienie i pokrycie przez IAM kosztów podróży na terenie Europy i zakwaterowania (nie więcej niż 21 dni) związanych z udziałem każdego kompozytora w próbach i warsztatach oraz koncercie.

Wyboru dwóch zwycięskich kompozytorów dokonają jurorzy wskazani przez IAM oraz Klangforum Wien, a wyniki ogłoszą 15 września 2020 r. Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach drogą e-mailową, a ich imiona i nazwiska oraz wizerunek zostaną opublikowane na stronach internetowych Klangforum WienPolska Music.

Więcej informacji oraz regulamin konkursu na stronie Instytutu Adama Mickiewicza.