19 i 20 listopada 2020 r. odbędzie się konferencja organizowana przez Zakład Zarządzania Kulturą Instytutu Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy z Instytutem Badań Organizacji Kultury — IBOK. Rejestracja na to wydarzenie potrwa od 8 października do 8 listopada br.

To kontynuacja konferencji Badania publiczności w instytucjach kultury, która odbyła się w 11 i 12 kwietnia 2019 r. w Krakowie. Ze względu na sytuację związaną z COVID-19, tegoroczna edycja odbędzie się w formie zdalnej. Organizatorzy chcą zachęcić uczestników wydarzenia do stawiania pytań na temat przyszłości:

 • Jakie perspektywy rysują się przed nami — praktykami, teoretykami i odbiorcami kultury?
 • Z jakimi możliwościami i wyzwaniami będziemy się mierzyć?
 • Jakie zmiany nas czekają?
 • Jakimi narzędziami badać przyszłość tworzenia i organizowania?
 • Jak w nowatorski sposób budować relacje z odbiorcami?

Do udziału w konferencji zaproszono całe środowisko sektora kultury, zarówno badaczy, jak i praktyków. Konferencja może stać się okazją do wymiany doświadczeń i dyskusji na temat badań w sektorze kultury, takich jak:

 • nowatorskie metody badań w sektorze kultury,
 • nowe podejścia do badań interesariuszy sektora kultury i ich satysfakcji,
 • badania oferty online sektora kultury,
 • nowe możliwości finansowania badań w sektorze kultury,
 • badania procesów wewnątrzorganizacyjnych i autodiagnoza w kulturze,
 • ewaluacja przeprowadzonych badań w sektorze kultury,
 • nowe perspektywy badawcze w kulturze,
 • badania sektora kultury prowadzone w trakcie pandemii koronawirusa,
 • jak przygotowywać się na przyszłość w obszarze kultury.

W trakcie konferencji zaplanowano panele dyskusyjne, wystąpienia z referatem, sesję posterową, spotkanie integracyjne, program artystyczny.

Dla słuchaczy opłata za udział w konferencji wynosi 100 zł. Więcej informacji na stronie konferencji.