Tylko do 21 października br. trwa nabór wniosków w ramach Funduszu Wsparcia Kultury, inicjatywy polskiego rządu skierowanej do sektora kultury. Operatorami projektu z ramienia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego są Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego oraz Instytut Muzyki i Tańca. Budżet programu to 400 000 000 złotych.

Nadrzędnym celem Funduszu Wsparcia Kultury jest zapewnienie stabilnego funkcjonowania instytucji i utrzymanie dotychczasowego zatrudnienia w sektorze kultury.

O wsparcie mogą ubiegać się podmioty prowadzące działalność kulturalną w dziedzinie teatru, muzyki lub tańca: samorządowe instytucje artystyczne — do wysokości 40% utraconych przychodów netto, organizacje pozarządowe i przedsiębiorcy w tym usługodawcy wspomagający tę działalność przez organizację zaplecza technicznego — do wysokości 50% przychodów netto.

Rekompensata będzie dotyczyła utraconych z powodu epidemii przychodów od 12 marca do 31 grudnia br.

Otrzymane wsparcie finansowe można przeznaczyć na tzw. koszty kwalifikowalne. Zaliczane są do nich m.in.: wynajem nieruchomości czy też koszty podróży i materiałów bezpośrednio związanych z działaniem artystycznym. W ramach dofinansowania rozliczyć będzie można też koszty personelu pracującego na rzecz instytucji kulturalnej, jak również organizacji spektakli i koncertów. Pełna lista możliwych kategorii do uwzględnienia w rozliczeniu dostępna jest na stronie MKiDN.

Aby wziąć udział w inicjatywie, należy złożyć wniosek w systemie Witkac.

Zasady rozdziału i przekazywania wsparcia, a także zakres, sposób i termin przedstawiania informacji o jego wykorzystaniu określa Rozporządzenie Rady Ministrów z 30 września 2020 r. w sprawie wsparcia finansowego podmiotów prowadzących działalność kulturalną w dziedzinie teatru, muzyki lub tańca (Dz.U. z 7 października 2020 r. poz. 1729).