Do 23 marca br. można przesyłać zgłoszenia do 20. edycji konkursu Artystyczna Podróż Hestii (APH), której organizatorem jest Fundacja Artystyczna Podróż Hestii. Konkurs patronatem objęło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowe Centrum Kultury oraz Prezydent m.st. Warszawy.

Jak wynika z regulaminu konkursu, jego celem jest:

 1. inspirowanie młodych artystów — studentów — do własnych, niezależnych poszukiwań twórczych, wspieranie ich w budowaniu własnej drogi artystycznej poprzez możliwość konfrontacji efektów swojej pracy twórczej z opinią ekspertów zasiadających w jury konkursu;
 2. włączenie młodych artystów do polskiego i międzynarodowego obiegu sztuki poprzez organizację we współpracy z najlepszymi specjalistami z Polski i zagranicy:
  • 1-miesięcznej rezydencji artystycznej w Nowym Jorku (Residency Unlimited) dla laureata nagrody głównej,
  • 1-miesięcznej rezydencji artystycznej w Wilnie (Rupert’s Residency Programme) dla laureata nagrody drugiej,
  • 5-dniowych warsztatów dotyczących działań z zakresu biznesu i sztuki w Sokołowsku (Sokołowsko — Międzynarodowe Laboratorium Kultury) dla pięciorga laureatów nagrody specjalnej,
  • wystawy zbiorowej w Warszawie dla finalistów konkursu z umieszczeniem prac w katalogu wystawy;
 3. upowszechnianie w środowisku artystycznym i biznesowym idei promocji młodych artystów i wspierania edukacji artystycznej poprzez organizowanie wykładów, spotkań i dyskusji z przedstawicielami świata sztuki i biznesu.

Konkurs skierowany jest do posługujących się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym im realizację rezydencji zagranicznej studentów IV lub V roku uczelni artystycznej lub kierunku artystycznego uczelni wyższej w Polsce.

Uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, oryginalną, wykonaną samodzielnie przez siebie pracę z obszarów: malarstwa, grafiki, rzeźby i instalacji, fotografii, sztuki cyfrowej lub performance, spełniające kryteria opisane w regulaminie.

Zgłoszenia do konkursu należy dokonać poprzez formularz dostępny na stronie internetowej organizatora.

Wybór finalistów konkursu i publikacja ich nazwisk na stronie konkursu nastąpi do 7 maja br., a do 14 maja br. uczestnicy powinni dostarczyć oryginały prac do Pawilonu Sztuki ERGO Hestia.

Wystawa prac finalistów będzie miała miejsce w pawilonie Muzeum nad Wisłą Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie od 31 maja do 13 czerwca br., a 11 czerwca odbędą się osobiste prezentacje finalistów 19. i 20. edycji przed członkami jury w Muzeum nad Wisłą. Tego dnia nastąpi także ogłoszenie nazwisk laureatów konkursu.