Do 17 maja br. samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest MKDNiS oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych) oraz organizacje pozarządowe mogą składać wnioski w programie Polsko-ukraińska wymiana młodzieży. W edycji 2021 r. operator programu, Narodowe Centrum Kultury, rozda 1,6 mln zł.

Jak wynika z regulaminu, celem programu jest wspieranie zadań, stwarzających grupom młodzieży z Polski i Ukrainy możliwość wzajemnego poznania się, wspólnego odkrywania podobieństw i odmienności kulturowych obu krajów, a także zdobywania wiedzy na temat ich współczesnych realiów.

W ramach programu dofinansowywane będą pobyty grup polsko-ukraińskich w Polsce, podczas których młodzież w wieku od 12 do 18 lat — najlepiej ze wschodniej lub środkowej Ukrainy — poprzez zaangażowanie w realizację wspólnego projektu poznawać będzie kulturę swoich sąsiadów, w szczególności zaś kulturę i historię regionów i miejscowości, z których pochodzą.

Zadania w ramach programu mogą być realizowane — wspólnie z ukraińskimi partnerami — od 1 lipca do 29 października 2021 r. Powinny trwać od 7 do 21 dni.

Maksymalna wysokość dofinansowania w jednej edycji programu dla jednego wnioskodawcy nie może przekroczyć kwoty 50 000 zł lub nie może obejmować więcej niż 2 zadań. Jeden wniosek może dotyczyć 1 zadania.

Wnioski składa się w systemie obsługi programów dotacyjnych NCK i wyłącznie w formie elektronicznej.

Więcej informacji o programie na stronie Narodowego Centrum Kultury.