Do końca sierpnia br. trwa nabór zgłoszeń do tegorocznej edycji Gdańskiego Konkursu Literackiego im. Bolesława Faca. Organizatorem inicjatywy jest Miasto Gdańsk.

Konkurs organizowany jest od 1991 r. Jego inicjatorem był pisarz Bolesław Fac i to jego nazwiskiem nazwano konkurs w 2002 r. Uczestnikiem Gdańskiego Konkursu Literackiego może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat. Do inicjatywy można zgłaszać utwory o dowolnej objętości i tematyce. Mogą to być zbiory wierszy, opowiadań, wspomnień, esejów, a także powieści, utwory dramatyczne czy reportaż.

Zgłaszany do konkursu utwór nie może być wcześniej publikowany.

Nagrodą w konkursie jest wydanie drukiem zwycięskiego dzieła.

Aby wziąć udział w inicjatywie, prace należy przesłać w formie komputerowego wydruku, w trzech jednakowych egzemplarzach na adres Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Targ Rakowy 5/6, 80-806 Gdańsk, z dopiskiem: Gdański Konkurs Literacki im. Bolesława Faca.

Dodatkowo do zgłoszenia należy dołączyć egzemplarz w wersji elektronicznej w formacie .doc lub .pdf na płycie CD lub na pendrivie.

Wymagane dokumenty można również dostarczyć osobiście.

Ogłoszenie wyniku konkursu nastąpi do końca stycznia 2022 r.