Do 6 sierpnia br. można zgłaszać się w konkursie, którego organizatorami są wydawca magazynu Press oraz Fundacja Grand Press. Nagroda ma służyć wskazaniu najbardziej wartościowej twórczości reporterskiej należącej do literatury faktu.

Do konkursu można zgłaszać książki reporterskie żyjących autorów polskich, wydane od 1 sierpnia 2020 r. do 31 lipca 2021 r., będące pierwodrukami.

Jak wynika z regulaminu konkursu, jury przyznaje nagrodę za publikację:

  • o wysokich walorach merytorycznych, warsztatowych (research, kompozycja, redakcja) oraz językowych,
  • ujawniającą wrażliwość etyczną i społeczną autora, przy zachowaniu zasad warsztatu dziennikarskiego, w tym zwłaszcza opisywania prawdziwych wydarzeń i postaci,
  • cechującą się pogłębioną analizą rzeczywistości, wykorzystującą wiedzę, dociekliwość i rzetelność autora.

Książki — wyłącznie w wersji drukowanej — mogą zgłaszać ich autorzy lub wydawcy. W konkursie nie będą brane pod uwagę:

  • reportaże literackie, które zawierają elementy fikcji,
  • biografie niereporterskie, także napisane przez dziennikarzy/reporterów,
  • dziennikarskie książki gatunkowe (eseje, dzienniki, autobiografie, książki publicystyczne itp.).

Zwycięzca konkursu otrzyma dyplom oraz nagrodę pieniężną w wysokości 10 000 zł.

Więcej informacji oraz regulamin konkursu znajdują się na stronie Press.