Jak informuje Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, poprawa dostępności oferty polskich instytucji kultury dla osób z niepełnosprawnościami to główny cel programu Kultura bez barier, w ramach którego granty na łączną kwotę blisko 20 mln zł zostaną przekazane wyłonionym w konkursie instytucjom kultury z całej Polski.

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu to strategiczny partner krajowy. Projekt realizuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, krajowym partnerem pozarządowym jest Fundacja Kultura bez Barier, natomiast partnerem ponadnarodowym — Kompetenzzentrum für Kulturelle Bildung im Alter und Inklusion.

Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014–2020.

Środki z programu zostaną wykorzystane na projekty:

  • w których planowanie i realizację włączani będą przedstawiciele organizacji zrzeszających osoby z niepełnosprawnościami i społeczności lokalnych, dzięki czemu nie tylko będą one odpowiadały na ich realne potrzeby, lecz także pozwolą na tworzenie schematów współpracy i sieci kontaktów na przyszłość;
  • które przyczynią się do wzrostu kompetencji oraz świadomości potrzeb osób niepełnosprawnościami wśród pracowników instytucji kultury;
  • umożliwiające dostęp oferty kulturalnej dla osób z niepełnosprawnościami, mogą to być np. organizacja warsztatów edukacyjnych, przygotowanie specjalnych ścieżek zwiedzania, audiodeskrypcje obiektów i przedstawień, obecność przewodników oprowadzających w Polskim Języku Migowym, dotykowe tyflografiki, modele 3D, opisy obiektów w języku uproszczonym czy wdrażanie projektowania uniwersalnego w przestrzeni instytucji.

Program nie obejmie natomiast dostępności architektonicznej budynków. Regulamin konkursu powstanie z udziałem środowiskowych ekspertów w zakresie dostępności kultury. Nabór wniosków o granty planowany jest na początek 2022 r.

Jak podkreśla resort kultury, trwałym efektem programu Kultura bez barier będzie również model organizowania wydarzeń kulturalnych w taki sposób, by były one dostępne dla jak najszerszej publiczności.

Model będzie można wdrożyć w polskich bibliotekach, domach kultury, teatrach, galeriach, muzeach i innych instytucjach kultury — także tych, które nie wezmą udziału w programie.