Do 25 sierpnia br. można zgłaszać na konkurs zorganizowany przez Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku filmy trwające dokładnie 1 minutę. Pula nagród wynosi 15 000 zł.

Każdego roku jednominutówki docierają do około 20 miast w całej Polsce — pojawiają się w kinach studyjnych, DKF-ach, ośrodkach kultury, klubach artystycznych itp. Poza indywidualnymi pokazami włączane są także w większe festiwale i przeglądy filmowe. Dodatkowo polskie jednominutówki pokazywane są poza granicami kraju.

Jak wskazuje organizator konkursu na stronie internetowej, Festiwal Filmów Jednominutowych otwarty jest dla wszystkich — niezależnie od wykształcenia i wieku (osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za pisemną zgodą rodziców). W naborze przyjmowane są prace wykonane w różnych technikach i o dowolnej tematyce. Jedynym ograniczeniem i wymogiem jest czas — nadesłany filmy powinien trwać dokładnie 60 sekund.

Każdy z uczestników konkursu może przesłać maksymalnie 3 prace. Każda z nich powinna być opatrzona osobnym godłem pracy.

Filmy na konkurs można nadesłać:

  • w formie plików za pośrednictwem platformy WeTransfer.com,
  • na płytach DVD na adres Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku (każdy na osobnym nośniku).

Niezależnie od tego — wydrukowaną i podpisaną kartę zgłoszeniową należy przesłać do organizatora tradycyjną pocztą.

Do jednego filmu może być przypisanych kilku autorów (wymienionych po przecinku), ale karta zgłoszeniowa jest wymagana tylko jedna, z wpisanym adresem i telefonicznym numerem kontaktowym do jednej osoby — reprezentanta.

Pokaz finałowy z uroczystym wręczeniem nagród odbędzie się 14 października br. w Centrum św. Jana w Gdańsku.