Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu we współpracy z Biblioteką Narodową, Instytutem Książki oraz Narodowym Centrum Kultury ogłosiło wieloletni Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Całkowity budżet projektu wynosi 1 079 676 000 zł.

Nadrzędnym celem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 jest tworzenie warunków do rozwoju czytelnictwa w Polsce poprzez kształtowanie i promowanie postaw proczytelniczych oraz wzmacnianie roli bibliotek jako lokalnych ośrodków życia społecznego.

Program obejmuje cztery priorytetowe obszary wsparcia:

 1. Poprawa oferty bibliotek publicznych (operator: Biblioteka Narodowa).
 2. Inwestycja w infrastrukturę bibliotek publicznych (operator: Instytut Książki).
 3. Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych (operator: Ministerstwo Edukacji i Nauki).
 4. Program dotacyjny dla bibliotek, promocja czytelnictwa (operator: Narodowe Centrum Kultury).

Nabory do konkursów w ramach każdego z obszarów będą sukcesywne ogłaszane na stronach internetowych poszczególnych operatorów.

Środki z projektu będą przeznaczone m.in. na:

 • zakup przez biblioteki publiczne ok. 14,5 mln nowości wydawniczych, w tym usług zdalnego dostępu do książek w formie e-booków, audiobooków,
 • budowę ogólnokrajowej sieci bibliotecznej poprzez zintegrowany system zarządzania zasobami bibliotek, w ramach której powstanie platforma dla 500 bibliotek,
 • inwestycje w infrastrukturę bibliotek publicznych poprzez dofinansowania w wysokości od 500 000 zł do 2 250 000 zł,
 • rozwój kompetencji pracowników bibliotek oraz
 • kampanię społeczno-informacyjną.

Jednocześnie około:

 • 10 300 bibliotek szkolnych i pedagogicznych otrzyma dofinansowanie na zakup około 4 000 000 nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia,
 • 13 000 placówek wychowania przedszkolnego otrzyma natomiast ponad 41 mln zł na zakup nowości wydawniczych.

O dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnych mogą ubiegać się instytucje zlokalizowane w miastach do 100 000 mieszkańców. Szczególne wsparcie w programie otrzymają zabytkowe obiekty biblioteczne oraz biblioteki znajdujące się w nieodpowiednim stanie technicznym. Premiowana będzie także budowa nowych, energooszczędnych obiektów bibliotecznych.

Pierwsza edycja Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa była realizowana w latach 2016–2020. Dzięki niemu biblioteki publiczne wzbogaciły się m.in. o 16 700 000 książek drukowanych, 450 000 audiobooków, 150 000 e-booków. Wsparciem zostało objętych 220 obiektów bibliotecznych, średnio w kwocie około 800 000 zł.