To nowe lekcje o dziedzictwie kulturowym online, które proponuje Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie nauczycielom szkół podstawowych i średnich.

Lekcje trwają od 45 do 60 minut, a do ich zorganizowania wystarczy komputer z mikrofonem i głośnikami, rzutnik oraz dostęp do Internetu. Grupa może liczyć do 30 osób (cała klasa przed jednym ekranem multimedialnym lub każdy uczeń przy swoim komputerze).

Jak podkreśla MCK na swojej stronie internetowej, spotkania z edukatorami to sposób na lepsze poznanie zagadnień związanych z dziedzictwem materialnym i niematerialnym, wielokulturowością, społeczeństwem obywatelskim oraz szansa na nabycie praktycznej wiedzy o tym, jak mądrze korzystać z zasobów kultury w sieci. Wszystkie zajęcia realizują podstawę programową.

Obecnie MCK proponuje dwa nowe tematy zajęć:

 • Dziedzictwo niematerialne — przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych klas IV-VIII oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. Podczas spotkania uczestnicy dowiedzą się, co to w ogóle jest niematerialne dziedzictwo kulturowe, czym jest krajowa lista niematerialnego dziedzictwa i jakie elementy się na niej znajdują; poznają przykłady dziedzictwa kulturowego — rzemiosła, języka, gwar, obrzędów i wydarzeń, takich jak m.in. zabawkarstwo żywiecko-suskie, bartnictwo, zwyczaj wodzenia niedźwiedzia, dunajowanie czy krakowska koronka klockowa. Prześledzą także, czym jest europejska sieć regionalnego dziedzictwa kulinarnego i w jakim celu powstała;
 • Fun&folk — obyczaje i tradycje — dotyczą folkloru i kultury ludowej jako elementu naszego dziedzictwa kulturowego. Przeznaczone są dla uczniów klas IV‒VIII szkół podstawowych oraz dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Tematem lekcji są ludowe gwary, wierzenia, tańce, kuchnia, rzemiosło, architektura i sztuka. Edukatorzy opowiedzą o charakterystycznych elementach ludowych strojów, pokażą różnice między gwarą a dialektem, przybliżą najbardziej charakterystyczne dania różnych regionów, od krakowskiego obwarzanka po haluszki i pyry z gzikiem; wyjaśnią, czym są wytwory rękodzielnicze, takie jak pawuki i pająki, oraz zagłębią się w ludowe podania i legendy o południcach czy chmurnikach. Uczestnicy poznają ważne dla upamiętniania kultury ludowej postacie, czyli Oskara Kolberga i Antoninę Konopczankę; zastanowią się nad tym, czy folklor to powód do wstydu i co można zrobić, aby upamiętniać i szerzyć tradycje ludowe. Dowiedzą się, jakie działania w tej sprawie podejmują instytucje państwowe i jaki związek z tym mają muzyka zespołu Tulia, pokazy wielkich projektantów mody czy aktywność influencera Roobensa.

Pozostałe tematy zajęć online to:

 1. skierowane do uczniów szkół podstawowych (klasy 0–III i IV–VIII) oraz szkół ponadpodstawowych:
  • Dziedzictwo od podstaw,
  • Moja mała ojczyzna — dziedzictwo lokalne,
  • Dziedzictwo w lesie,
  • Kraków — miasto królów;
 2. skierowane do uczniów szkół podstawowych (klasy VI–VIII) oraz szkół ponadpodstawowych:
  • Kraków wielokulturowy,
  • Dziedzictwo w sieci,
  • Miasto jako dziedzictwo.

Aby zamówić warsztaty, należy na adres mailowy warsztaty@mck.krakow.pl wysłać następujące informacje:

 • preferowana data i godzina (od 09:00) zajęć online,
 • temat zajęć (wybrany z oferty lekcji online dostępnych na stronie Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie),
 • nazwa i adres szkoły, klasa i wiek dzieci, liczba uczniów i opiekunów,
 • kontakt do opiekuna grupy (imię, nazwisko, telefon, adres e-mail).