Na zlecenie MKiDN i Narodowego Instytutu Dziedzictwa Główny Urząd Statystyczny przeprowadził badanie dotyczące ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w samorządzie gminnym.

Celem badania było uzyskanie odpowiedzi na pytanie, jak gminy realizują obowiązki wynikające z przepisów związanych z ochroną zabytków. Raport przedstawia wyniki zrealizowanego we wrześniu 2019 r. badania statystycznego na pełnej populacji gmin. Wykorzystano do niego sprawozdanie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w samorządzie gminnym o symbolu KK-2.

Jak informuje NID na swojej stronie internetowej:

  • przeprowadzone badanie pozwoliło na zebranie po raz pierwszy tak bogatej bazy danych statystycznych o ochronie zabytków w gminach w Polsce;
  • uzyskane informacje umożliwiają charakterystykę zakresu i skali działań podejmowanych w gminach, w tym obejmujących prowadzenie ewidencji zabytków, programów opieki nad zabytkami, finansowania ochrony zabytków, przedsięwzięć rewitalizacyjnych, porozumień o samorządowym konserwatorze zabytków;
  • zdobyta dzięki raportowi wiedza umożliwi wytyczanie celów oraz kierunków dalszych prac. Przygotowanie programu i realizacja przyjętych zadań związanych z ochroną zabytków przez jednostki samorządu terytorialnego ma ułatwić aktywne zarządzanie zasobem stanowiącym dziedzictwo kulturowe gmin.

Raport jest dostępny na stronie internetowej Narodowego Instytutu Dziedzictwa.